Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cardioco/public_html/common/database.class.php on line 16
Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

1. Acceptul dumneavoastră

1.1. Site-ul www.cardioconsult.ro este proprietatea societăţii Asociatia Romana pentru Dezvoltarea Educatiei in Sanatate, cu sediul în Bucureşti, Str. Vatra Luminoasa, nr.26, Bloc.P7a, sc.A, et.1, ap.3 sector 2, numit pe parcursul acestor termeni şi condiţii "CARDIOCONSULT.RO".

1.2. Accesând şi/sau utilizând acest website, inclusiv serviciile şi conţinutul disponibil pe acest site sau pe site-uri terţe dar furnizate de acest site, confirmaţi ca aţi citit, aţi inţeles, sunteţi de acord şi respectaţi în întregime Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului care includ Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost completată şi modificată, precum şi Termenii şi Condiţiile Drepturilor de Autor, producera de gestionare a eventualelor notificări cu privire la posibile încălcări ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală. În situaţia în care după citirea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului nu sunteţi de acord cu conţinutul acestora, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul "CardioConsult.ro".

1.3. Termenii şi Condiţiile enumerate mai sus pot fi revizuite şi/sau modificate de Administratorul siteului, oricând, în funcţie de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest site, dupa revizuire se consideră ca aţi acceptat pe deplin Termenii şi Condiţiile de utilizare a webite-ului, inclusiv modificarile sau schimbările survenite. Intră în obligaţia dvs. să vă informaţi periodic asupra celei mai noi variante a Termeniilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

2. Website-ul "CardioConsult.ro"

2.1. Termenii şi Condiţiile sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului "CardioConsult.ro", incluzând utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, articole, informaţii sau alte materiale şi servicii pe site.

2.2. Site-ul "CardioConsult.ro" poate conţine linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terţi sau sunt controlate de terţi, fără nicio legatură cu deţinătorii acestui website. "CardioConsult.ro" nu are niciun control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile sau practicile oricăruia dintre aceste terţe website-uri. CARDIOCONSULT.RO nu poate şi nu va cenzura sau edita în niciun fel conţinutul vreunui terţ site către care exista la un moment dat link din paginile Website-ului. Prin exprimarea consimțământului asupra acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră absolviţi în mod explicit şi necondiţionat pe CARDIOCONSULT.RO de orice răspundere sau consecinţă ce ar rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a unui terţ website. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare pentru fiecare dintre website-urile pe care le vizitaţi sau utilizaţi.

3. Accesul şi utilizarea website-ului "CardioConsult.ro"

"CardioConsult.ro" vă dă permisiunea de a accesa şi utiliza acest website în condiţiile în care:
3.1. Veţi respecta Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului;

3.2. Accesarea şi utilizarea acestui website o faceţi doar în interes personal şi necomercial;

3.3. Nu veţi copia sau distribui nicio parte din acest website în niciun fel de mediu, cu excepţia cazurilor în care aţi obţinut în prealabil o autorizare de la CARDIOCONSULT.RO sau Website-ul a pus la dispoziţie în mod explicit o opţiune pentru distribuirea conţinutului (ex. Embedding);

3.4. Nu veţi modifica sau altera nicio parte din acest website în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a website-ului în scopul în care a fost creat;

3.5. Atunci când utilizaţi opţiunea de embed pe alt site, nu veţi modifica în niciun fel playerul video, utilizându-l doar în parametrii puşi la dispoziţie în mod explicit de către site;

3.6. Nu folosiţi niciun sistem automat de accesare a acestui Website şi a conţinutului său, incluzând dar fără a se limita la, "roboţi", "cititoare offline", etc., care accesează website-ul într-o manieră ce trimite mai multe cereri către serverele Website-ului într-o perioadă de timp, decât ar putea realiza o persoană în aceeaşi perioadă de timp, într-un mod rezonabil utilizând un web browser convenţional. CARDIOCONSULT.RO permite totuşi operatorilor de motoare publice de căutare să utilizeze anumite programe software pentru copierea de informaţii cu unicul scop de a creea în acele motoare de căutare indici ai conţinutului website-ului, fără dreptul de cachuire sau arhivare a acestor informaţii. Sunteţi de acord să nu colectaţi nicio informaţie sau date cu caractere personal ale utilizatorilor Website-ului stocate pe Website, incluzând denumirile conturilor. Deasemenea, sunteţi de acord să nu folosiţi în scopuri comerciale sau publicitare sistemele de comunicare oferite pe site (formulare pentru comentarii, formulare de contact, e-mail);

3.7. CARDIOCONSULT.RO îşi rezervă dreptul să oprească oricând oricare din facilităţile acestui website;

3.8. Pentru a putea accesa anumite elemente ale acestui Website şi pentru a putea beneficia de totalitatea serviciilor oferite, este necesar să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane fără permisiunea acelei persoane. Pentru crearea contului, trebuie să oferiţi informaţii corecte şi complete. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. şi trebuie să vă păstraţi parola contului în siguranţă. În cazul în care constataţi o utilizare neautorizată a contului dvs, trebuie să anunţaţi imediat administratorul website-ului. Chiar dacă CARDIOCONSULT.RO şi administratorii săi nu sunt responsabili pentru daunele pricinuite de utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră, dvs aţi putea fi răspunzător de daunele cauzate website-ului sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră;

4. Drepturile de proprietate intelectuală

4.1. În cadrul acestor Termeni și Condiții de utilizare a Website-ului, prin Drepturi de Proprietate Intelectuală se înțelege orice marcă, brevet de invenție, desen și model industrial, drept de autor, indiferent dacă este înregistrat sau neînregistrat.

4.2. Conţinutul acestui Website vă este oferit doar pentru uzul dvs. personal, cu scop informaţional, necomercial şi nu poate fi copiat, reprodus, utilizat, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat, sau folosit în orice alte scopuri fără a obţine în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate intelectuală. CARDIOCONSULT.RO îşi rezervă toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui Website, inclusiv asupra programului de calculator, codului sursă și codului obiect care stau la baza Website-ului. Nicio utilizare a Website-ului nu poate fi interpretată ca acordând vreo licență sau vreun Drept de Proprietate Intelectuală asupra Website-ului, utilizatorilor acestuia.

4.3. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de accord că materialele aflate în conținutul Website-ului sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

4.4. Sunteţi de acord să nu utilizaţi, să nu copiaţi şi să nu distribuiţi în scop comercial niciun material postat pe Website, în afara materialelor pentru care CARDIOCONSULT.RO permite în mod expres acest lucru, precum și în niciun alt mod care ar putea prejudicia titularii Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra materialelor din conținutul Website-ului sau orice alte drepturi de imagine, viață private, demnitate, onoare a altor persoane. Dacă descărcaţi sau copiaţi o parte a conţinutului Website-ului pentru uzul dvs. personal, sunteţi obligat să păstraţi toate notele şi însemnările care conţin informaţii despre proprietarii Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale materialelor respective. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi, să nu dezactivaţi sau să nu interferaţi în niciun fel cu elementele de securitate ale Website-ului, cu elementele care restricţionează copierea sau utilizarea unui conţinut sau previn asupra acestui lucru sau cu elementele care întăresc limitele de utilizare a Website-ului sau a conţinutului său.

5. Conturi utilizatori 5.1 Pentru a putea folosi anumite servicii [Va rugam detaliati ce servicii sunt accesibile doar prin crearea contului] şi opţiuni, trebuie să deveniţi un utilizator înregistrat al Website-ului. 5.2 În vederea creării unui cont, declarați că ați luat cunoștință de prevederile următoarelor acte normative: [Notă: Recomandăm ca înainte de crearea contului care să le permita utilizatorilor încarcarea și descărcarea de fișiere de pe Website, utilizatorii să bifeze o secțiune prin care aceștia să declare în mod expres că au luat la cunoștință de prevederile acestor legi și că materialele încărcate/ descărcate sunt conforme cu acestea]

5. Conturi utilizatori

5.1. Pentru a putea folosi anumite servicii şi opţiuni (comentarii, încărcarea de materiale, creearea şi utilizarea de play-list etc.), trebuie să deveniţi un utilizator înregistrat al Website-ului.

5.2. În vederea creării unui cont, declarați că ați luat cunoștință de prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Noul Cod Civil al României (Legea 287/2009 privind Codul Civil Republicată în Monitorul Oficial nr. 505/15.07.2011)
6. Postarea de către utilizator

6.1. Website-ul vă permite încărcarea, găzduirea şi publicarea de materiale video, audio, imagini şi articole, precum şi postarea de comentarii şi mesaje către alţi utilizatori. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că, indiferent dacă materialele încărcate sunt publicate sau nu pe website, CARDIOCONSULT.RO nu garantează confidenţialitatea referitoare la acestea. Prin postarea, încărcarea de materiale sunteți de acord ca materialele să fie făcute publice.

6.2. Întreaga răspundere pentru conținutul postat de către utilizatori pe Website revine în totalitate acestora. Când încărcaţi materiale pe Website, sunteți de acord și garantaţi faptul că:

6.2.1. deţineţi toate Drepturile de Proprietate Intelectuală sau aţi obţinut licenţa, drepturile necesare, consimţământul, permisiunea sau orice acord necesar conform legislației aplicabile de a utiliza, reproduce, difuza, comunica către public şi publica pe internet materialele respective;

6.2.2. transferaţi şi garantaţi către CARDIOCONSULT.RO o licenţă universală, neexclusivă, neoneroasă şi transferabilă, pentru utilizarea, reproducerea, distribuirea şi comunicarea către public, expunerea materialului respectiv, pentru pregătirea unor materiale derivate din acesta, precum şi pentru promovarea sau redistribuirea unor părţi ale Website-ului care conţin materialul încărcat de dvs, în orice format şi prin orice canale media. De asemenea acordaţi si garantaţi fiecărui utilizator al Website-ului o licenţă neexclusivă şi neoneroasă pentru a accesa şi utiliza materialele postate de dvs. pe Website, precum şi pentru a reproduce, distribui, pregăti materiale derivate sau expune aceste materiale aşa cum este permis de cătreCARDIOCONSULT.RO şi conform acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Licenţele de mai sus sunt acordate pe durata maximă prevazută de legea aplicabilă, și expiră o dată cu ştergerea de pe Website a materialulului care face obiectul licenţelor.

6.2.3. materialele încărcate nu incalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală ale unor terţe persoane, sau alte drepturi la imagine, onoare, demnitate, viață privată și/sau că aveţi permisiunea titularului oricarui drept asupra materialului postat, inclusiv permisiunea persoanelor identificabile a caror imagine apare in materialul in cauză, de a posta materialul pe Website şi de a acorda licențele menționate la punctul 6.2.2 de mai sus.

6.3. CARDIOCONSULT.RO nu își asumă nicio răspundere, nu permite și nu încurajează sau susține în nici un mod activităţi ale utilizatorilor în cadrul acestui Website care pot aduce atingere oricăror Drepturi de Proprietate Intelectuală ale unor terți. CARDIOCONSULT.RO manifestă o politică de toleranță zero cu privire la astfel de încălcări şi în consecință va înlătura de pe Website orice conţinut sau material postat de utilizatori în cazul în care va fi notificat de către un terț în sensul că un numit material de pe Website încalcă Drepturile sale de Proprietate Intelectuală.

6.4. Astfel, dacă sunteţi titularul unui Drept de Proprietate Intelectuală şi consideraţi că vreunul din materialele postate de utilizatorii Website-ului vă încălcă acest drept, puteţi trimite o notificare către CARDIOCONSULT.RO, alături de următoarele elemente: 6.4.1. Semnătura titularului Dreptului de Proprietate Intelectuală, drept pe care îl invocaţi ca fiind încălcat sau a persoanei autorizate să acţioneze în numele titularului;

6.4.2. Identificarea exactă a conţinutului sau materialului postat pe Website pe care îl consideraţi că încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală pe care le dețineți, şi care doriţi să fie înlăturat de pe Website. Identificarea conţinutului sau a materialului trebuie să se facă prin indicarea adreselor URL de la care pot fi accesate materialele.

6.4.3. Informaţii corecte şi complete necesare CARDIOCONSULT.RO pentru a vă contacta – nume, adresă, număr de telefon şi email.

6.4.4. Dovada conform căreia sunteţi îndreptăţit să acţionaţi în calitate de proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialului/conţinutului în cauză.

6.5. Deasemenea sunteţi de acord:

6.5.1.să nu publicaţi materiale care ar putea prejudicia CARDIOCONSULT.RO sau o terţă persoană în orice mod;

6.5.2.să nu faceţi upload de materiale ilegale, obscene, defăimătoare, calomniatoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensatoare la adresa vreunei rase sau etnii, materiale care să incurajeze un comportament antisocial, care să încalce vreo lege sau care să fie nepotrivite în vreun fel;

6.5.3.să nu postaţi anunţuri publicitare sau solicitări de colaborări de afaceri;

6.5.4.să nu va daţi drept altă persoană, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor in vigoare.

6.6.CARDIOCONSULT.RO nu aprobă niciun comentariu, mesaj, opinie, recomandare sau sfat exprimat de către utilizatorii săi în cadrul website-ului.

6.7 CARDIOCONSULT.RO îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut sau materiale postate de utilizatori în orice moment, fără o notificare prealabilă a acestora şi la propria sa discreție în situația în care descoperă că vreunul din materialele de pe Website încalcă acești Termeni și Condiții de Utilizare.

6.8 De asemenea, CARDIOCONSULT.RO va interzice accesul utilizatorilor care încalcă în mod repetat Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului, putând închide definitiv conturile acestor utilizatori. O încălcare repetată este considerată atunci când utilizatorul a fost atenţionat de minim două ori şi/sau conţinutul postat de acesta a fost înlăturat de minim doua ori de pe Website deoarece încalcă Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

6.9 Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării Website-ului sunteţi expus unui conţinut furnizat dintr-o varietate de surse şi că CARDIOCONSULT.RO nu este răspunzătoare în niciun fel de acurateţea, corectitudinea, siguranţa sau Drepturile de Proprietate Intelectuală ale acestui conţinut.

7. Limitarea răspunderii

7.1. ÎN NICIUN CAZ CARDIOCONSULT.RO, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZATORI FAŢĂ DE DVS. PENTRU ORICE FEL DE DAUNE CARE REZULTĂ ÎN MOD DIRECT DIN ORICE:

 1. ERORI, GREŞELI, OMISIUNI SAU LIPSĂ DE ACURATEŢE A CONŢINUTULUI,
 2. DAUNE PERSONALE SAU ASUPRA BUNURILOR, DE ORICE NATURĂ, REZULTÂND DIN ACCESUL ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI, ȘI A INFORMAȚIILOR POSTATE AICI,
 3. ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU, PRECUM ȘI DE REȚEAUA DE INTERNET A UTILIZATORILOR,
 4. ORICE ERORI, VIRUŞI, TROIENI, SAU ALTE ELEMENTE DE GENUL ACESTA CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN WEBSITE-UL NOSTRU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE ŞI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONŢINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICĂRUI CONŢINUT ÎNCĂRCAT, POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL SAU FĂCUT DISPONIBIL PE WEBSITE ÎN ORICE ALT MOD. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA CONFORM LEGILOR ÎN VIGOARE.

7.2. RECUNOASTEŢI ŞI CONFIRMAŢI CA AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ FAPTUL CĂ CARDIOCONSULT.RO NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL DE CONŢINUTUL POSTAT DE CĂTRE UTILIZATORI SAU DE CARACTERUL DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL CONȚINUTULUI POSTAT CARE POATE PREJUDICA TERȚE PĂRȚI. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR AL WEBSITE-ULUI, SUNTEȚI RĂSPUNZĂTOR DE CONSECINȚELE JURIDICE IMPLICATE PRIN PREJUDICIEREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU AA LTOR DREPTURI ALE UNOT TERȚI.

7.1. Website-ul este controlat şi oferit utilizatorlor prin intermediul unor facilităţi tehnice aflate pe teritoriul Romaniei. CARDIOCONSULT.RO nu sustine că Website-ul este potrivit sau disponibil pentru utilizare în alte jurisdicții. Cei care accesează sau utilizează Website-ul din alte jurisdicţii, trebuie să se sigure că prin utilizarea Website-ului nu încalcă legislațtia aplicabilă în acea jurisdicție.

8. Asigurare

Sunteţi de acord să apăraţi, să garantaţi şi să nu aveţi niciun fel de pretenţii, explicite sau implicite, faţă de CARDIOCONSULT.RO, angajaţii şi agenţii săi. Sunteţi de acord sa îi apăraţi şi să îi susţineţi pe aceştia ca nerăspunzând în niciun fel faţă de orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, responsabilităţi, costuri sau datorii, cereri (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaţilor) provenite din:
8.1. utilizarea, vizitarea sau accesul dvs. pe Website,
8.2. încălcarea din partea dvs. a oricăror termeni din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.
8.3. încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi a unei terţe părţi incluzând, fără a se limita la acestea, orice Drept de Proprietate Intelectuală, drept de imagine, drept la viață privată, la onoare, demnitate sau obligație de confidenţialitate; sau
8.4. orice pretenţie care ar proveni din producerea unui prejudiciu unei terţe părţi ca urmare a postării de către dvs. a unui material pe Website.

9. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare

9.1 Prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului afirmaţi că aveţi peste 18 ani sau că sunteţi minor cu capacitate restrânsă de exerciţiu şi aveţi consimţămantul părintelui sau tutorelui legal pentru a accesa Website-ul şi sunteţi în măsură şi competent să inţelegeţi termenii, condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, responsabilităţile şi garanţiile stabilite mai sus în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Deasemenea, prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului declaraţi şi vă asumaţi respectarea lor întocmai.

10. Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal

10.1 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, CARDIOCONSULT.RO, este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supreveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr 18185/17.11.2010 şi va procesa datele cu caracter personal ale utilizatorilor Website-ului pe care aceștia le furnizează.

10.2 CARDIOCONSULT.RO respectă confidenţialitatea şi intimitatea tuturor clienţilor, vizitatorilor şi utilizatorilor care folosesc Website-ul. Această Politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal conţine informaţii importante referitoare la utilizarea şi divulgarea datelor cu caracter personal colectate pe Website. Va informam că datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sunt prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate, statistică precum și în scopul oferirii în conditii optime a serviciilor de comunicații electronice prin Website-ul www.cardioconsult.ro. Datele dumneavoastră cu caracter personal mai pot fi procesate pentru luarea măsurilor de siguranţă împotriva angajării răspunderii juridice, pentru a investiga sau a ne apăra în faţa cererilor sau pretenţiilor terţilor, pentru susţinerea investigaţiilor legale ale statului, pentru protejarea siguranţei sau integrităţii Website-ului, pentru protejarea drepturilor sau siguranţei personale a utilizatorilor sau a altor persoane.

10.3 În măsura în care nu sunteți de acord cu această Politică de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să părăsiți imediat Website-ul și să vă abțineți de la orice accesare sau utilizare a Website-ului în orice mod.

10.4 Această politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal face parte integrantă din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului. Folosirea Website-ului şi orice date cu caracter personal furnizate de utilizatori pe Website se supun acestei Politici de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal şi implicit Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

10.5 Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Website-ului precum și a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, vă exprimați consimțământul expres ca ca CARDIOCONSULT.RO să vă prelucreze datele cu caracter personal.

10.6 Vă rugăm să reţineţi faptul că orice material sau conţinut video, imagine sau de altă natură, încărcat/postat pe Website devine conţinut public. De aceea, este important să vă asigurați că personele a căror imagine apare în materialele postate și-au exprimat acordul în acest sens.

10.7 Informaţiile colectate pe Website

10.7.1 Informaţii furnizate de utilizatori. Furnizaţi anumite date cu caracter personal (nume, prenume, porecla, data și locul nașterii, email, dacă doriţi să participaţi activ pe website prin crearea unui cont, încărcarea şi postarea de conţinut, deschiderea unui canal, crearea unei galerii sau a unui playlist, postarea de comentarii sau mesaje sau prin participarea la concursuri, promoţii, chestionare, sondaje, abonarea la buletine de ştiri sau alte liste de corespondenţă.

10.7.2 Când folosiţi Website-ul, serverele înregistrează şi colecteză anumite informaţii trimise de browserul dumneavoastră. Aceste înregistrări pot include informaţii cum ar fi adresa web solicitată, adresa IP (Internet Protocol), tipul browserului, limba browserului, ultima pagină şi URL-uri, tipul de platformă, numărul click-urilor, nume de domenii, pagini vizualizate şi ordinea acestora, intervalul de timp petrecut pe o anumită pagină, data şi ora vizualizării, etc.

10.7.3 Deasemenea, utilizând Website-ul, puteţi primi pe calculatorul dumneavoastră una sau mai multe "cookie-uri" (un fişier text de mică întindere ce conţine un şir de caractere alfanumerice) pentru memorarea preferinţelor dvs.. Website-ul poate folosi atât "cookie-uri" temporare (de sesiune), cât şi "cookie-uri" persistente (ce rămân şi după ce închideţi browserul şi pot fi folosite de browser pentru vizitele ulterioare pe Website. Acestea pot fi îndepărtate urmând instrucţiunile din help-ul browserului dvs.). Cele temporare dispar imediat ce închideţi browserul. Aveţi posibilitatea de a seta web browserul computerului dumneavoastră pentru a refuza toate "cookie-urile" sau să vă notifice atunci când este trimisă vreuna. Însă, este posibil ca uneori, unele servicii oferite pe website să nu funcţioneze la parametrii normali în cazul refuzului de a primi "cookie-uri".

10.8 Procesarea datelor cu caracter personal

10.8.1 Dacă trimiteţi date cu caracter personal prin intermediul Website-ului vom folosi aceste date pentru a administra, a menţine şi a vă furniza serviciile şi funcţionalitatea Website-ului.

10.8.2 Orice conţinut/material pe care în mod voluntar le oferiţi pe Website (prin upload, comentarii, postări, mesaje, prin pagina dumneavoastră de profil utilizator, etc.) pot deveni publice şi pot fi vizualizate şi/sau utilizate de terți. Numele dumneavoastră de utilizator (nu adresa de email) apare vizibil pentru alţi utilizatori în momentul când încărcaţi materiale/conţinut sau când trimiteţi mesaje sau postaţi informaţii prin intermediul Website-ului. Alţi utilizatori vă pot contacta, trimiţindu-vă mesaje sau comentarii. Orice material/conţinut trimis prin intermediul Website-ului poate fi redistribuit prin internet şi orice alte canale media şi poate fi vizualizat de către oricine.

10.8.3 Adresa dumneavoastră de e-mail precum și celalalte date cu caracter personal nu vor fi folosite pentru a vă trimite materiale publicitare, oferte sau mesaje comerciale fără consimţământul dumneavoastră.Totuşi, adresa dumneavoastră de e-mail poate fi folosită pentru scopuri necomerciale sau în scopuri administrative (cum ar fi notificări referitoare la schimbări în site, încălcări ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală, suport tehnic şi administrativ, etc.). Prin acceptarea acestei Politici de Protecție a Datelor cu Caracter Personal vă exprimați acordul de a primi astfel de mesaje.

10.8.4 De asemenea, prin acceptarea acestei politici sunteți de acord ca CARDIOCONSULT.RO să utilizeze atât datele cu caracter personal cât şi alte informaţii neidentificabile ca fiind de natură personală în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi cu scopul de a crea şi implementa noi servicii pentru utilizatori, prin înregistrarea, urmărirea şi analizarea preferinţelor şi tendinţelor în care se încadrează utilizatorii noştri.

10.9 Situaţiile în care se pot divulga informaţii

10.9.1 Facem cunoscute datele cu caracter personal numai subsidiarelor noastre, societăților sau persoanelor fizice ce ar putea procesa aceste informaţii în numele şi pe seama CARDIOCONSULT.RO, conform instrucțiunilor noastre, acționînd ca împuterniciți. Ne vom asigura contractual că toți acești terți vor procesa datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu prezenta politica și că similar CARDIOCONSULT.RO vor lua toate măsurile tehnice și organizaționale pentru a preveni pierderea, distrugerea, furtul, sau orice acces neautorizat la datele cu caracter personal. Totuşi, vom depune toate eforturile pentru a limita accesul terţilor la utilizarea acestor informaţii doar atunci când este necesar.

10.9.2 Nu divulgăm datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi nume sau email) către terţi pentru folosirea acestora în scopuri comerciale fără consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program care vă permite să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.
Conform legii, datele cu sau fără caracter personal pot fi făcute cunoscute către autorităţile competente, numai dacă suntem obligaţi printr-o procedură legală.

10.10 Dumneavoastră alegeţi

10.10.1 Aveţi posibilitatea de a refuza să transmiteţi informaţii cu caracter personal prin Website. În această situaţie nu veţi putea beneficia de anumite servicii şi avantaje oferite de către Website. În orice moment aveţi posibilitatea de a vă actualiza, modifica sau corecta informaţiile personale şi preferinţele, vizitând pagina dumneavoastră de utilizator.

10.10.2 Pentru protejarea intimităţii şi siguranţei dumneavoastră, întreprindem anumite acţiuni (cum ar fi cerinţa unei parole unice) pentru verificarea identităţii dumneavoastră înainte a intra în contul dvs. şi de a vă permite accesul la profilul personal sau înainte de a face anumite modificări şi corecţii. Responsabilitatea păstrării în siguranţă a parolei şi a informaţiilor contului de utilizator vă revine în întregime dumneavoastră.

10.10.3 În conformitate cu Legea 677/2001, aveţi dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal, să solicitaţi ştergerea datelor, dreptul a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Sunteţi de acord că ştergerea datelor cu caracter personal va fi urmată de ştergerea contului dumneavoastră din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de Website. Pentru exercitatrea dreptului de opoziție, intervenție și acces, puteţi face o cerere în scris semnată și datată, cu cerinţa dvs., pe care să o trimiteţi pe adresa menţionată la pct. 1.1.

10.11 Link-uri către alte site-uri
CARDIOCONSULT.RO permite altor societăți să pună reclame pe Website. Aceste companii folosesc tehnologii ce permit trimiterea, în mod direct, către browser-ul dumneavoastră de reclame şi link-uri ce apar pe Website. Când se întâmplă acest lucru, ei primesc în mod automat adresa dumneavoastră IP, precum şi informaţii despre caracteristicile sistemului dvs. şi comportamentul dvs. online. Pot deasemenea utiliza tehnologii pentru măsurarea eficienţei reclamelor şi personalizarea reclamelor pe care le vizualizaţi la un moment dat. Nu divulgăm alte date cu caracter personal către aceste companii pentru folosirea acestora în scopuri comerciale fără consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program care vă permite să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.

10.12 Angajamentul nostru faţă de protecţia datelor
CARDIOCONSULT.RO declară și garantează că a implementat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a asigura integritatea şi securitatea datelor cu caracter personal transmise de către utilizatori, împotriva pierderii, distrugerii, furtului, accesului neautorizat.
Dacă descoperim orice fel de abuz sau încercare de pătrundere neautorizată în sistemele noastre, este posibil să încercăm să vă informăm pentru a putea lua măsurile de siguranţă necesare.

10.13 Angajamentul nostru faţă de intimitatea copiilor
Asigurarea intimităţii copiilor este foarte importantă. De acea CARDIOCONSULT.RO nu colectează şi nu păstrează date cu sau fără caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 12 ani. De asemenea, Website-ul nu se adresează copiilor sub această vârstă. Dacă nu aţi împlinit încă vârsta de 14 ani, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu accesaţi Website-ul sub nicio formă. În cazul în care aflăm că anumite date cu caracter personal ale unor persoane ce nu au împlinit încă vârsta de 14 ani au fost cumva colectate de către sistemele noastre fără acordul şi verificarea prealabilă a parinţilor persoanelor respective, atunci se vor lua măsurile necesare în vederea ştergerii unor astfel de date.

11. Recomandări privitoare la Drepturile de Proprietate Intelectuală

11.1 Încărcarea şi postarea de materiale sau de conţinut ce încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală pot duce la desfiinţarea contului dumneavoastră precum şi la plata de daune pentru prejudiciul suferit, dacă titularul Drepturilor de Proprietate Intelectuală se adresează instanţelor judecătoreşti în acest sens. Vă oferim câteva sfaturi cu titlu informativ pentru a putea determina dacă materialul/conţinutul dumneavoastră corespunde criteriilor de acceptare pentru a fi postat pe Website sau dacă dimpotrivă încalcă în vreun fel Drepturile de Proprietate Intelectuală ale unui terț.

11.2 CARDIOCONSULT.RO respectă drepturile artiştilor şi creatorilor şi speră că veţi colabora cu noi în scopul formării unei comunităţi creative unde fiecare utilizator (inclusiv artiştii şi creatorii materialelor) să aibă parte de o experienţă placută şi benefică, în limitele legilor în vigoare. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori ramân la aceştia, Website-ul și CARDIOCONSULT.RO acţionând doar ca un găzduitor (hoster) al informaţiilor respective în conformitate cu Legea 365/2002 privind comerțul electronic.

11.3 Asiguraţi-vă că toate elementele componente ale materialului/conţinutului/fişierului sunt creaţia dumneavoastră originală, inclusiv partea audio. De exemplu, dacă pentru editarea unui clip video, filmat în întregime de dumneavoastră, ca fundal audio folosiţi o înregistrare audio care este proprietatea unei case de producţie, fără permisiunea acesteia, clipul dvs. încalcă în acel moment drepturile acelei case de producţie şi suntem nevoiţi să eliminăm materialul postat de dvs. de îndată ce luăm la cunoștința de faptul că s-a produs o încălcare a drepturilor de proprietate și că materialul încalcă astfel de drepturi.

11.4 Cel mai frecvent motiv pentru care eliminăm material/conţinut din cauza încălcării drepturilor de autor este că aceste materiale sunt de fapt copii ale materialelor protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală iar titularii acelor drepturi ne-au notificat faptul că materialul lor este folosit și reprodus fără permisiune. De îndată ce descoperim o utilizare neautorizată de conţinut protejat prin Drepturi de Proprietate Intelectuală, vom elimina în cel mai scurt timp acel material, conform prevederilor legale în vigoare.

11.5 Pentru o înţelegere mai aprofundată, enumerăm în cele ce urmează cu titlu informativ câteva exemple de materiale protejate prin drept de autor:

 • Emisiuni de televiziune: emisiuni de divertisment, sitcomuri, transmisiuni sportive, programe de ştiri, desene animate, programe transmise de televiziunile prin cablu, etc.;
 • Videoclipuri muzicale: cele difuzate pe canalele muzicale sau videoclipuri ale concertelor live, chiar dacă aţi filmat dumneavoastră personal (cu toate că aţi filmat personal acel videoclip, artistul are dreptul de a controla folosirea propriei imagini într-un videoclip, compozitorul versurilor are dreptul de a interzice interpretarea cântecului; în anumite situaţii este chiar interzis a se filma fără permisiune în locaţia spectacolului);
 • Filme şi reclame ale filmelor;
 • Reclame;
 • Prezentări ce includ fotografii sau imagini deţinute de alte persoane.

11.6 În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe Website încalcă Drepturile dumneavoastră de Proprietate Intelectuală, dreptul la viaţă privată, sau orice alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email prin care să specificaţi drepturile încălcate, pentru a permite CARDIOCONSULT.RO să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.

12. Câteva principii de bază

12.1 Nu contează dimensiunea videoclipului sau felul in care a ajuns pe Website. Nu contează dacă aţi înregistrat programele difuzate pe canalele TV, daca aţi filmat de pe ecranul televizorului sau dacă l-aţi descărcat de pe alt website. Acel material este protejat prin Drepturi de Proprietate Intelectuală şi este necesar acordul proprietarului pentru a-l distribui.

12.2 Nu contează dacă menţionaţi numele autorului/proprietarului de drept; materialul este protejat prin drepturi de Proprietate Intelectuală. - Nu contează dacă folosiţi materialul pentru obţinerea de foloase materiale sau nu.

12.3 Nu contează dacă materialul conţine sau nu o avertizare de copyright, marcă înregistrată;

12.4 Nu contează dacă dumneavoastră creaţi un material format din mai multe alte materiale mai scurte protejate de drepturi de autor. Chiar şi în acest caz, când dvs. editaţi conţinutul şi îl prelucraţi personal, conținutul preluat rămâne protejat prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

13. Ce se întâmplă dacă încărcaţi un conţinut care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală ale altei persoane?

13.1 Ori de câte ori realizăm că un material/fişier sau o parte a acestuia existent la un moment dat pe Website încalcă vreun Drept de Proprietate Intelectuală, îl vom elimina de pe Website, conform prevederilor legale în vigoare. Dacă la un moment dat vi se pare că un anumit material/fişier de pe Website vă incalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală, vă rugăm să ne trimieţi o notificare conform Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului şi vom proceda la eliminarea respectivului material. În cazul în care consideraţi că un anume material/fişier asupra căruia deţineţi Drepturi de Proprietate Intelelctuală a fost eliminat de pe Website, în mod eronat, vă rugăm să ne contactaţi. Deasemenea, în cazul în care postaţi în mod repetat materiale/fişiere/conţinut ce încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală sau contravin Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului, contul dvs. va fi desfiinţat.ATENŢIE:

INFORMAŢIILE PREZENTATE AICI NU REPREZINTĂ CONSILIERE JURIDICĂ. PREZENTAREA ACESTOR INFORMAŢII SE FACE EXCLUSIV CU SCOPUL INFORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ

 

 

The information provided on www.cardioconsult.ro is designed to support, not to replace, the relationship that exists between a patient/site visitor and his/her physician.

Informatiile furnizate pe site-ul www.cardioconsult.ro isi doresc sa ofere sfaturi despre afectiunile cardiovasculare nu sa inlocuiasca relatia medic pacient si/sau vizita/consultul medical.
 
 
Data actualizarii 14 februarie 2013

 

 

 Noutati

Pentru parinti: Analizele medicale nu sunt necesare pentru inscrierea copiilor la gradinita sau scoala
08 Sep 2016

Singurele documente necesare la inscrierea copiilor la gradinita sau scoala sunt adeverinta medicala de la medicul de familie și avizul epidemio...

( tot articolul )
ROHO 2016, un eveniment cu sute de specialisti si speakeri internationali
05 Sep 2016

ROHO 2016 se va desfasura in perioada 19 – 20 Octombrie, la Bucuresti, si va reuni la un loc specialisti si speakeri internationali din mai mul...

( tot articolul )

Materiale educationale

Exista Mos Craciun ?

Lansarea cartii "Exista Mos Craciun ?...

Publicat: acum 2485 zile
Are copilul tau un stil de viata sanatos ?

Ghid pentru parint...

Publicat: acum 2545 zile

Articole

Interviu cu Raluca MATEI - a doua editie a Health Now (proiect CHOICE)

Tema centrala a fost stresul/anxietatea in contextul preventiei si a schimbarii comportamentale, insa am abordat-o interdisciplinar, incluzand inform...

Publicat: acum 1301 zile
Simpozionul

Primul eveniment legat de comunicarea medic pacient a avut loc pe 12 noiembrie 2015, in Sala Albastra a Institului National de Statistica. Gazdele n...

Publicat: acum 1392 zile
Comunicarea medic-pacient abordare multidisciplinara, Simpozion 12 noiembrie 2015

Asociatia Romana pentru Dezvoltarea Educatiei in Sanatate (ARDES) organizeaza pe data de 12 noiembrie 2015 un simpozion cu tema "Comunicarea medic-pa...

Publicat: acum 1406 zile

 Copyright © 2007-2019 cardioconsult.ro ®. Toate drepturile rezervate

cardioconsult.ro Web analytics